urad@bratkovice.cz | +420 318 611 157 | úřední hodiny: středa 17:30 - 19:00


2.1.2016Kalendář plánovaných akcí obce Bratkovice  naleznete zde...

Hasiči

Hasičský sbor byl založen v roce 1925, jeho historii i nedávnou současnost popisuje „Pamětní kniha Sboru dobrovolných hasičů v Bratkovicích“, zabývající se činností sboru v letech 1925 až 1988.

V současné době členská základna čítá …. členů, k dispozici je hasičská zbrojnice na návsi v Bratkovicích.

Bývalou hasičskou zbrojnici v Dominikálních Pasekách obec v roce ……… prodala, v současnosti je v soukromém vlastnictví a slouží jako rodinný dům.

K aktivitám hasičů patří pomoc při úklidu veřejných prostranství v obci, organizace svozu železného šrotu (1x ročně), pořádání hasičského bálu (1x ročně).