urad@bratkovice.cz | +420 318 611 157 | úřední hodiny: středa 17:30 - 19:00


2.1.2016Kalendář plánovaných akcí obce Bratkovice  naleznete zde...

Seznam dokumentů
Vloženo
Název
Typ
22.10.2017 14:37 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017 - OPIS VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU BRATKOVICE INFOURAD
12.10.2017 21:34 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017 - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB INFOURAD
11.9.2017 20:05 Pozvánka na slavnostní odhalení zrekonstruovaného pomníku TGM dne 23.9.2017 od 15h v Bratkovicích INFOURAD
7.9.2017 12:03 Podzimní svoz odpadu proběhne v sobotu 21.10. 2017 od 9 do 12 h INFOURAD
10.9.2017 08:50 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017 - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB INFOURAD
22.8.2017 08:19 Stávající UP s vyznačením nových žádostí k 8/2017 INFOURAD
24.8.2017 13:56 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017 - stanovení minimálního počtu členů volební komise INFOURAD
19.7.2017 19:29 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SPB/053/2017 a jeho podmínkách INFOURAD
30.6.2017 08:54 Telefonické kontakty pro nahlášení poruchy vodovodu nebo kanalizace INFOURAD
28.6.2017 08:07 Formulář pro změnu územního plánu Bratkovice INFOURAD
4.5.2017 21:11 Smlouva o užívání domovní čerpací stanice INFOURAD
4.5.2017 08:54 BRATKOVICKO-PASECKÝ OBČASNÍK duben 2017 INFOURAD
26.4.2017 19:47 Záměr prodeje pozemku p.č.456/2 v kú Dominikální Paseky INFOURAD
26.4.2017 19:47 Záměr prodeje pozemku p.č. 449 v kú Bratkovice INFOURAD
25.3.2017 09:31 Jarní svoz odpadu proběhne v sobotu 1.4.2017 od 9 do 12 h INFOURAD
22.1.2017 21:17 Poděkování za vaši štědrost v Tříkrálové sbírce 2017 INFOURAD
25.1.2017 16:22 Smlouva stočné 2017-odsouhlasená zastupitelstvem k podpisu INFOURAD
11.1.2017 06:02 Smlouva stočné obce Bratkovice - aktualizovaná verze 12/2016-návrh INFOURAD
19.12.2016 22:15 Pozvánka na Vánoční zpívání 23.12. 2016 v 18h v Bratkovicích INFOURAD
1.12.2016 11:40 Plán zimní údržby komunikací Bratkovice a Doinikální PAseky-mapa INFOURAD
1.12.2016 11:38 Plán zimní údržby komunikací Bratkovice a Doinikální PAseky-text INFOURAD
1.12.2016 11:17 Návrh na věcné břemeno pro ČEZ-zákres pozemky 645 a 646 INFOURAD
30.11.2016 22:10 Přehled nákladů kanalizace INFOURAD
30.11.2016 08:09 Rozhodnutí-Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace INFOURAD
17.10.2016 15:56 SEZNAM FIREM PRO REVIZE KOTLŮ INFOURAD
10.10.2016 12:06 Upozornění pro občany : Kontroly kotlů na tuhá paliva již do konce roku 2016 INFOURAD
16.9.2016 17:17 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE-OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB INFOURAD
12.9.2016 18:06 Podzimní svoz odpadu proběhne v sobotu 8.10.2016 od 9 do 12 h INFOURAD
24.8.2016 19:10 Záměr prodeje pozemku 592/5 v KU Dominikální Paseky INFOURAD
7.8.2016 11:38 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE-STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE INFOURAD
31.7.2016 18:33 Oznámení o podání návrhu na stanovení záplavového území vodního toku Litavka INFOURAD
7.6.2016 20:28 Bratkovické kolečko - cyklozávod pro malé i velké se pojede v sobotu 25.června INFOURAD
9.6.2016 12:44 Smlouva stočné obce Bratkovice -odsouhlasená zastupitelstvem INFOURAD
30.5.2016 19:29 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu INFOURAD
15.5.2016 21:47 Pozvánka na odpoledne prevence a osvěty pro děti 31.5.2016 v 16h INFOURAD
12.4.2016 14:53 Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne 26.4.2016 INFOURAD
29.3.2016 20:12 Výluka Pha-Beroun-Příbram 4.4.-6.5. | trať 171 a 200 INFOURAD
21.3.2016 20:30 Jarní svoz odpadu proběhne v sobotu 26.3.2016 od 9 do 12 h INFOURAD
6.3.2016 22:16 Nabídka sociálně právních služeb služeb INFOURAD
24.2.2016 07:06 Bratkovicko-Pasecký občasník 1/2016 INFOURAD
9.2.2016 09:59 Záměr směny pozemku 1-2016 INFOURAD
8.2.2016 11:31 Kotlíková dotace15. 1. 2016 do 15.9. 2016- informace pro občany INFOURAD
17.12.2015 13:49 Dovolená OÚ Bratkovice 23.12.2015-3.1.2016 INFOURAD
25.11.2015 15:20 Provoz kanalizace- informace občanům INFOURAD
13.10.2015 12:57 Podzimní svoz odpadu proběhne v sobotu 24.10.2015 od 9 do 12 h INFOURAD
28.9.2015 19:10 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce INFOURAD
22.9.2015 19:50 Výzva ČEZu k prořezání dřevin v blízkosti el. vedení INFOURAD
5.7.2015 16:21 Zápis z 12. kontrolního dne stavby kanalizace konaného 1.7.2015 INFOURAD
5.7.2015 16:15 Dětské sportovní odpoledne 18. 7. 2015 INFOURAD
19.6.2015 18:30 Zápis z pracovní schůzky ohledně stavu budování kanalizace konané 18.6.2015 INFOURAD
Page 1 of 4 (177 items)Prev[1]234Next