urad@bratkovice.cz | +420 318 611 157 | úřední hodiny: středa 17:30 - 19:00


2.1.2016Kalendář plánovaných akcí obce Bratkovice  naleznete zde...

Povinně zveřejňované údaje (ISVS)
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Název Obec Bratkovice
2. Důvod a způsob založení
Obec Bratkovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
3. Organizační struktura neuvedeno
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Bratkovice
Dominikální Paseky 62
262 23 Jince
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Lidový dům č.p. 62 v Dominikálních Pasekách
4.3 Úřední hodiny Středa 17:30 - 19:00
4.4 Telefonní čísla +420 318 611 157
4.5 Čísla faxu neuvedeno
4.6 Adresa internetové stránky www.bratkovice.cz
4.7 Adresa e-podatelny neuvedeno
4.8 Další elektronické adresy urad@bratkovice.cz
5. Případné platby lze poukázat 0139280000000211/0100
6. IČ 00241971
7. DIČ CZ00241971
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Seznam dokumentů
8.2 Rozpočet Rozpočty obce
9. Žádosti o informace neuvedeno
10. Příjem žádostí a dalších podání neuvedeno
11. Opravné prostředky neuvedeno
12. Formuláře neuvedeno
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací neuvedeno
14.1 Nejdůležitější používané předpisy neuvedeno
14.2 Vydané právní předpisy neuvedeno
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací neuvedeno
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací neuvedeno
16.1 Vzory licenčních smluv neuvedeno
16.2 Výhradní licence neuvedeno
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. neuvedeno